Przedmiot działalności spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Przedmiot działalności spółki powinien zostać określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Więcej informacji na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności możecie znaleźć tutaj:

Zakres działalności spółki powinien być skonkretyzowany. Zarówno orzeczenia Sądu najwyższego wskazują na konieczność zawarcia tego typu elementów w umowie lub statucie spółki. W praktyce określenie rodzajóœ działalności wykonywanych przez spółkę przy pomocy PKD jest bardzo szerokie. Ma to na celu umożliwienie elastycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Równocześnie zwraca się uwagę na to że czynności będące poza zakresem działalności spółki mogą być nieważne. Równocześnie z tego powodu może pojawiać się odpowiedzialność zarządu w stosunku do wspólników i spółki.

Ważnym elementem jest działalność koncesjonowana. Określa się że spółka będzie prowadziła działalności, której prowadzenie wymaga uzyskania licencji lub koncesji tylko po ich uzyskania.

§ 3

Przedmiot działalności spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

b) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;

c) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

 1. Działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej, uzyskania innych decyzji administracyjnych, będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
READ  Czy zbywający ponosi odpowiedzialność za zobowiązania i długi spółki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.