Bilans

Bilans spółki to dokument będący części sprawozdania finansowego spółki. Zawiera on zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany moment i po wartościach określonych w tym momencie. Zazwyczaj jest to koniec roku obrotowego. Bilans jako część sprawozdania finansowego spółki jest dokumentem, który spółka jest zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego zgodnie z Read More

Kapitał Rezerwowy

Kapitał rezerwowy jest typem kapitału nieobowiązkowego w spółce z o.o. Jego główne przeznaczenie to pokrycie strat spółki w przyszłych latach. Może on powstawać z celowych przepływów pieniężnych kiedy spółka przynosi zyski. Może się także pojawiać w wyniku aktualizacji wyceny aktywów przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji/udziałów własnych. W przypadku spółki z o.o. Read More

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to rodzaj kapitały jaki przedsiębiorca w celu zabezpieczenia swojej działalności gospodarczej. W przypadku niektórych form działalności gospodarczej konieczne jest uzupełniania kapitału zapasowego z zysków w celu uzyskania jego poziomu wymaganego przez ustawę. Tak ma miejsce w przypadku spółki akcyjnej. W przypadku kapitału zapasowego w spółce z o.o. istnieje Read More

Ad solemnitatem

Ad solemnitatem oznacza, że czynność musi zostać dokonana w określonej formie. Jeśli nie zostanie dopełniona forma czynności, taką czynność uważa się za nieważną. Przykładem może być konieczność zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Innymi przykładami konsekwencji mogą być: Ad eventum – oznacza, że czynność prawna zostanie zawarta skutecznie, Read More

Jakie podatki należy zapłacić przy sprzedaży spółki?

Dochód ze sprzedaży udziałów w spółce podlega opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości 19%. Dochód ten jest obliczany przy pomocy kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o koszty jej uzyskania. W obliczeniu podatku najtrudniejsze jest obliczenie kwoty uzyskanej tego dochodu. Pozostaje też kwestia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ale ma on tutaj Read More

Czy zbycie udziałów spółki podlega opodatkowaniu VAT?

Natychmiastowa odpowiedź na to pytanie brzmi – NIE. Jeśli zbywanie i nabywanie udziałów nie ma charakteru działalności gospodarczej nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem VAT.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT zwolnione z podatku VAT są: “40a) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są Read More

Czy zbywający ponosi odpowiedzialność za zobowiązania i długi spółki?

Wspólnik w spółce z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. jest to jedna z podstawowych cech spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to bezpośrednio wskazane w art. 151 KSH. Spółka taka ponosi odpowiedzialność jako osoba prawna i w przypadku bezskuteczności egzekucji w stosunku do niej nieograniczoną i Read More

Co zrobić z pracownikami sprzedanej spółki – status prawny umowy o pracę?

Po pierwsze należy ustalić, że umowy o pracę zawarte przez spółkę trwają nadal po sprzedaży udziałów. Sytuacja taka ma miejsce ze względu na to że stroną umowy jest tutaj spółka posiadająca osobowość prawną i to ona jest stroną zawartej umowy o pracę a nie wspólnicy lub udziałowcy spółki. Umowy o Read More