Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna Interpretacja Podatkowa to dokument zawierający oficjalną interpretację problemu podatkowego. Oparta jest ona o przedstawiony stan faktyczny lub potencjalny stan dotyczący zdarzeń przyszłych. Indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca dla urzędu skarbowego, ale tylko w określonym zakresie. Omówimy to w tym artykule. W polskim prawie istnieją także interpretacje ogólne wydawane przez Read More

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego to funkcja administracyjna określona w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 roku. Ustawa ta dokładnie okręśla zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego  w art. 28. 1. Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy: 1) ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności Read More

Jakie podatki należy zapłacić przy sprzedaży spółki?

Dochód ze sprzedaży udziałów w spółce podlega opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości 19%. Dochód ten jest obliczany przy pomocy kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o koszty jej uzyskania. W obliczeniu podatku najtrudniejsze jest obliczenie kwoty uzyskanej tego dochodu. Pozostaje też kwestia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ale ma on tutaj Read More