Aktualności i Porady

Jak założyć profil zaufany?

Podstawą do założenia profilu zaufanego jest posiadanie numeru PESEL. Dzięki profilowi zaufanemu zyskujemy dostęp do wielu usług dostępnych na portalach administracji rządowej. Należą do nich: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – obywate.gov.pl – tutaj można zajmować się wszystkimi sprawami obywatelskimi tak jak złożyć wniosek o dowód osobisty lub uzyskasz Read More

Bilans

Bilans spółki to dokument będący części sprawozdania finansowego spółki. Zawiera on zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany moment i po wartościach określonych w tym momencie. Zazwyczaj jest to koniec roku obrotowego. Bilans jako część sprawozdania finansowego spółki jest dokumentem, który spółka jest zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego zgodnie z Read More

Kapitał Rezerwowy

Kapitał rezerwowy jest typem kapitału nieobowiązkowego w spółce z o.o. Jego główne przeznaczenie to pokrycie strat spółki w przyszłych latach. Może on powstawać z celowych przepływów pieniężnych kiedy spółka przynosi zyski. Może się także pojawiać w wyniku aktualizacji wyceny aktywów przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji/udziałów własnych. W przypadku spółki z o.o. Read More

Ad solemnitatem

Ad solemnitatem oznacza, że czynność musi zostać dokonana w określonej formie. Jeśli nie zostanie dopełniona forma czynności, taką czynność uważa się za nieważną. Przykładem może być konieczność zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Innymi przykładami konsekwencji mogą być: Ad eventum – oznacza, że czynność prawna zostanie zawarta skutecznie, Read More

Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna Interpretacja Podatkowa to dokument zawierający oficjalną interpretację problemu podatkowego. Oparta jest ona o przedstawiony stan faktyczny lub potencjalny stan dotyczący zdarzeń przyszłych. Indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca dla urzędu skarbowego, ale tylko w określonym zakresie. Omówimy to w tym artykule. W polskim prawie istnieją także interpretacje ogólne wydawane przez Read More

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego to funkcja administracyjna określona w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 roku. Ustawa ta dokładnie okręśla zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego  w art. 28. 1. Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy: 1) ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności Read More

Jakie podatki należy zapłacić przy sprzedaży spółki?

Dochód ze sprzedaży udziałów w spółce podlega opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości 19%. Dochód ten jest obliczany przy pomocy kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o koszty jej uzyskania. W obliczeniu podatku najtrudniejsze jest obliczenie kwoty uzyskanej tego dochodu. Pozostaje też kwestia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ale ma on tutaj Read More

Czy zbycie udziałów spółki podlega opodatkowaniu VAT?

Natychmiastowa odpowiedź na to pytanie brzmi – NIE. Jeśli zbywanie i nabywanie udziałów nie ma charakteru działalności gospodarczej nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem VAT.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT zwolnione z podatku VAT są: “40a) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są Read More

Za jaką kwotę sprzedać firmę – jak wycenić spółkę?

Oczywiście jak najdrożej. Problem wyceny przedsiębiorstwa jest bardzo skomplikowany i zajmowano się nim już od wielu lat. Istnieje wiele sposobów wyceny firmy. Wskazaliśmy już na wyceny majątkowe, dochodowe, porównawcze, statystyczne i  mieszanie. Cena firmy powinna uwzględniać nie tylko jej stan obecny, ale także potencjał i tempo rozwoju. Metody majątkowe Metody Read More

Co zrobić z pracownikami sprzedanej spółki – status prawny umowy o pracę?

Po pierwsze należy ustalić, że umowy o pracę zawarte przez spółkę trwają nadal po sprzedaży udziałów. Sytuacja taka ma miejsce ze względu na to że stroną umowy jest tutaj spółka posiadająca osobowość prawną i to ona jest stroną zawartej umowy o pracę a nie wspólnicy lub udziałowcy spółki. Umowy o Read More