Co zrobić z pracownikami sprzedanej spółki – status prawny umowy o pracę?

Po pierwsze należy ustalić, że umowy o pracę zawarte przez spółkę trwają nadal po sprzedaży udziałów. Sytuacja taka ma miejsce ze względu na to że stroną umowy jest tutaj spółka posiadająca osobowość prawną i to ona jest stroną zawartej umowy o pracę a nie wspólnicy lub udziałowcy spółki. Umowy o Read More