Lista wspólników w umowie spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

 1. Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp
 2. Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne
 3. Lista wspólników
 4. Przedmiot działalności
 5. Organy Spółki
 6. Zgromadzenie wspólników
 7. Zarząd spółki
 8. Rada nadzorcza
 9. Kapitał spółki
 10. Gospodarka spółki
 11. Podział zysku
 12. Rozwiązanie i likwidacja
 13. Przepisy końcowe
 14. Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Lista wspólników jest określeniem kto jest wspólnikiem spółki. Proszę zwrócić uwagę że lista wspólników nie musi być tożsama z listą osób które stawiły się u notariusza. Nie każda osoba uczestnicząca w powołaniu spółki musi być jej wspólnikiem. Wspólnikiem spółki może być też inna spółka, reprezentowana przez jednego z uczestników określonych przez notariusza. Wspólnikiem też może zostać równocześnie osoba fizyczna i może ona złożyć równocześnie oświadczenie w imieniu innej spółki.

Lista wspólników powinna określać takie elementy jak:

 • nazwa wspólnika, w przypadku jeśli wspólnikiem jest inna spółka powinniśmy się także posługiwać precyzyjnym określeniem podmiotu. Nie należy się wtedy ograniczać do firmy spółki, ale powinno się dodać jej numer KRS. Pozwala to uniknąć wszelkich nieporozumień w wypadku kiedy spółka zmienia swoją nazwę lub formę prawną.
 • adres lub siedziba wspólnika,
 • ilość obejmowanych udziałów,
 • wartość obejmowanych udziałów,
 • określenie wartości każdego z udziałów,
 • określenie czy dane udziały obejmowane są za gotówkę lub w inny sposób,

§ 2

Lista wspólników

 1. Wspólnikami spółki są:
 • Przemysław Nowak zamieszkały w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 22/34, PESEL 89040311932. Posiada on 100 udziałów na kwotę 5000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych i zero groszy). Wartość każdego udziału wynosi 50 zł. (słownie 50 zł.),
 • Helena Iksińska zamieszkała w Warszawie przy ul. Gdyńskiej 45/56, PESEL 88021387934. Posiada ona 100 udziałów na kwotę 5000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych i zero groszy). Wartość każdego udziału wynosi 50 zł. (słownie 50 zł.),
 • John Smith zamieszkały w Londynie, Wielka Brytania przy Baker Street 96/135, legitymujący się paszportem o numerze 925665416. Posiada ona 100 udziałów na kwotę 5000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych i zero groszy). Wartość każdego udziału wynosi 50 zł. (słownie 50 zł.),
 • XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, KRS: 0029352871757 reprezentowana przez prezesa zarządu Helenę Iksińską zamieszkałą w Warszawie przy ul. Gdyńskiej 45/56, PESEL 88021387934. Posiada ona 100 udziałów na kwotę 5000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych i zero groszy). Wartość każdego udziału wynosi 50 zł. (słownie 50 zł.),

Jak widać lista wspólników nie pokrywa się z listą osób stawiających się u notariusza. Ważne jest też że dokładnie określone są poszczególne udziały jakie posiadają wspólnicy. Konieczne jest określenie ilości udziałów jakie posiadają. Ich całkowitej wartości oraz ich wartości jednostkowej. Pamiętajcie że konieczne jest podanie wartości słownie. Jest to metoda mająca na celu zapobiegnięciu fałszowania dokumentów i zmiany sytuacji prawnej osób poprzez fałszerstwo dokumentu potwierdzonego notarialnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *