Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to rodzaj kapitały jaki przedsiębiorca w celu zabezpieczenia swojej działalności gospodarczej. W przypadku niektórych form działalności gospodarczej konieczne jest uzupełniania kapitału zapasowego z zysków w celu uzyskania jego poziomu wymaganego przez ustawę. Tak ma miejsce w przypadku spółki akcyjnej.

W przypadku kapitału zapasowego w spółce z o.o. istnieje możliwość dokonania jego spłaty przy pomocy agio – czyli opłacenia go przez aport (wniesienie majątku niepieniężnego). W spółce z o.o. występują kapitał zakładowy (podstawowy), który jest obowiązkowy oraz kapitał zapasowy i rezerwowy. W przypadku tej spółki ich znaczenie jest zbliżone i nie występuje obowiązek ich opłacania w celu uzyskania określonego poziomu.

Umowa spółki z o.o. może natomiast nakładać na zarząd obowiązek stopniowego uzupełniania kapitału zapasowego z zysków spółki. Wynika to ze swobody kontraktowej oraz braku przepisów zakazujących tego typu działania. W niektórych przypadkach ma to na celu zabezpieczenie interesu wspólników spółki.

Kapitał zapasowy może zostać wykorzystany w celu pokrycia przyszłych strat. W normalnym przypadku kiedy spółka wykazuje straty konieczne jest złożenie przez wspólników dopłat. Kapitał zapasowy może zostać także wykorzystany w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej wykraczającej poza standardowy zakres działalności.

READ  Lista wspólników w umowie spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.