Kapitał Rezerwowy

Kapitał rezerwowy jest typem kapitału nieobowiązkowego w spółce z o.o. Jego główne przeznaczenie to pokrycie strat spółki w przyszłych latach. Może on powstawać z celowych przepływów pieniężnych kiedy spółka przynosi zyski. Może się także pojawiać w wyniku aktualizacji wyceny aktywów przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji/udziałów własnych.

W przypadku spółki z o.o. kapitał rezerwowy jest zbliżony w swoim znaczeniu do kapitału zapasowego. Jednak interpretacja przepisów KSH sugeruje, że w pierwszej kolejności powinien być przeznaczony na spłatę strat oraz innych zobowiązań, które spółka posiada a nie może wypłacić ze swoich funduszy.

READ  Co zrobić z pracownikami sprzedanej spółki - status prawny umowy o pracę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.