Ad solemnitatem


Ad solemnitatem oznacza, że czynność musi zostać dokonana w określonej formie. Jeśli nie zostanie dopełniona forma czynności, taką czynność uważa się za nieważną. Przykładem może być konieczność zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Innymi przykładami konsekwencji mogą być:

Ad eventum – oznacza, że czynność prawna zostanie zawarta skutecznie, ale nie wywoła skutków, dla których przewidziana jest określona forma.

Ad probationem – czynność prawną uznaje się za skuteczną, ale nie można się nią posłużyć w celach dowodowych,

Ad intabulationem – czynność musi mieć daną formę aby można było na jej podstawie dokonać wpisów w odpowiednich rejestrach. Przykładem może być wpis do księgi wieczystej.

READ  Organy spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.