Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna Interpretacja Podatkowa to dokument zawierający oficjalną interpretację problemu podatkowego. Oparta jest ona o przedstawiony stan faktyczny lub potencjalny stan dotyczący zdarzeń przyszłych. Indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca dla urzędu skarbowego, ale tylko w określonym zakresie. Omówimy to w tym artykule.

W polskim prawie istnieją także interpretacje ogólne wydawane przez Ministra Finansów.

W interpretacji administracja Państwowa określa jakie są skutki prawno-podatkowe związane z przedstawionym jej stanem faktycznym. O wykonanie interpretacji może wnioskować zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorstwa (w dowolnej postaci: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z o.o.). Organ podatkowy ma 3 miesiące na odpowiedź w tej sprawie. Określa w nim czy stanowisko przedstawione przez wnioskującego jest poprawne czy też nie.

Wniosek jest składany do dyrektora jednej z izb skarbowych:

  • Warszawa,
  • Poznań,
  • Katowice,
  • Bydgoszcz,
  • Łódź,

W przypadku podatków ustanowionych przez samorządy istnieje możliwość złożenia indywidualnej interpretacji podatkowej do organów lokalnych:

  • wójt,
  • burmistrz,
  • prezydent miasta,
  • starosta,
  • marszałek województwa,

Przykładem takiego stanu faktycznego jest obliczenie odpowiedniej stawki podatku od nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem prezydenta miasta.

Indywidualna Interpretacja Podatkowa spełnia dwie istotne funkcje dla wnioskującego. Po pierwsze jest to funkcja informacyjna pozwalająca zdobyć informację na temat tego jakie przepisy znajdują zastosowanie w jego konkretnej sytuacji oraz funkcja gwarancyjna, która jest wiążąca dla administracji podatkowej. O tym więcej w następnym paragrafie.

Funkcja Gwarancyjna Indywidualnej interpretacji podatkowej

Interpretacja podatkowa pozwala przedsiębiorcy uniknąć negatywnych skutkóœ swoich działań. Jeśli przedsiębiorca postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Indywidualnej interpretacji podatkowej urząd nie może na niego nakładać kar lub dodatkowych podatków poza tymi, które dotyczą stanów faktycznych wskazanych w interpretacji oraz w oparciu o przepisy, na których podstawie została wydana. Sama interpretacja nie jest wiążąca – co wyjaśnimy w następnych paragrafach.

W przypadku sporu pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem podatkowym jeśli zastosowanie ma stan faktyczny wskazany w interpretacji urząd z miejsca musi stosować się do jej zaleceń.

Sama interpretacja podatkowa, może zostać zaskarżona do sądu. Można ją zaskarżyć na podstawie przepisów KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego) do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Indywidualna interpretacja podatkowa jak sama nazwa wskazuje chroni tylko wnioskodawcę. Inne podmioty nie mogą się powoływać na cudze interpretacje podatkowe nawet jeśli stan faktycznych w nich opisany jest identyczny z ich własnym. Interpretacja nie jest jednak wiążąca, ma charakter drogowskazu dla urzędników w momencie kiedy muszą zająć się konkretnym stanem faktycznym. Urzędnik ma prawo wydać inną decyzję niż ta sugerowana w interpretacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *