Jakie podatki należy zapłacić przy sprzedaży spółki?

Dochód ze sprzedaży udziałów w spółce podlega opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości 19%. Dochód ten jest obliczany przy pomocy kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomniejszonej o koszty jej uzyskania. W obliczeniu podatku najtrudniejsze jest obliczenie kwoty uzyskanej tego dochodu. Pozostaje też kwestia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ale ma on tutaj charakter transakcyjny, a nie dochodowy.

Do kosztu uzyskania przychodu możemy zakwalifikować:

  • cenę nominalną udziałów,
  • wydatki poniesione w związku ze zbyciem udziałów,
  • kwoty związane z podniesieniem kapitału zakładowego spółki,
  • cena wyemitowanych nowych udziałów,
  • koszty pozyskania kapitału na objęcie udziałów lub podniesienie ich wartości,
  • odsetki od kosztów finansowania kapitału,

Do kosztów uzyskania przychodów nie możemy jednak zaliczyć wszelkich opłat wynikających z prawa udziałowego. Mogą to być np. dopłaty do spółki w wyniku straty, opłacenie zaległych kosztów wniesienia wkładu, uzupełnienie wartości aportu oszacowanego w zbyt niski sposób po poprzednim udziałowcu w wyniku wtórnego nabycia.

Dokładną analizę tego zagadnienia opisaliśmy w naszym artykule na temat sprzedaż spółki. Informacje możecie znaleźć tam pod odpowiednim akapitem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *