W jakiej formie następuje zbycie/nabycie udziałów?

Zgodnie z art 180 KSH zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Praktyka ta jest bezwzględnie obowiązująca na terytorium polski i w stosunku do spółek zarejestrowanych na podstawie polskiego prawa handlowego. Wydaje się jednak, że od tej zasady mogą pojawić się odstępstwa w stosunku do podmiotów zarejestrowanych w oparciu o inny system prawny.

Zbycie/nabycie udziałów spółki obcego prawa handlowego

Wydaje się, że w Polskim orzecznictwie pojawia się nowa linia pozwalająca na odstępstwo od formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi opisanej w art. 180 KSH. Jeśli inny system prawny w jakim została zarejestrowana spółka zezwala na formę mniej rygorystyczną wydaje się, że można w celu zawarcia takiej transakcji posłużyć się tą formą.

Kluczowe tutaj jest postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie spółki z o.o. Gergonne Polska (dawniej: GPI Polska). Przepisy te zostały także wsparte poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) art. 11 ust. 1 i 3. Z przepisów tych wynika, że czynność prawna jest skuteczna jeżeli spełnia ona wymogi prawne systemu państwa, w którym jest zawierana.

Czy regulacje zmniejszają obowiązki formalne zbycia udziałów

Kwestia ta jest sporna i z ostrożności procesowej sugerujemy zawieranie umowy zbycia/nabycia udziałów w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi niezależnie od tego jaka forma jest przewidziana przez system prawny państwa, w którym jest zawierana. Ze względu na to, że zgodnie z polskimi przepisami nabywca udziałów ponosi odpowiedzialność w stosunku do spółki za dopłaty i inne świadczenia wynikające z posiadania udziałów forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi gwarantuje wam bezpieczeństwo prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *