Spółka z o.o. jako komplementariusz w spółce komandytowej

sprzedazspolki.org - Spółka komandytowa, spółka z o.o.

Konstrukcja prawna gdzie komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z o.o. umożliwia ograniczenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. W przypadku kiedy spółka komandytowa znajduje się w stanie niewypłacalności wspólnicy tej spółki podlegają odmiennej odpowiedzialności za zobowiązania.

Komandytariusze

Komandytariusze w spółce komandytowej ponoszą osobistą dpowiedzialność majątkową za zobowiązania tylko do wysokości kwoty komandytowej. W takim przypadku może można zostać osobiście komandytariuszem w spółce komandytowej i ograniczyć wysokość osobistej odpowiedzialności majątkowej do maksymalnie np. 5000 zł. Pełną odpowiedzialność ponosi natomiast komplementariusz.

Komplementariusz

W tej konstrukcji komplementariuszem (wspólnikiem ponoszącym pełną odpowiedzialność) zostaje spółka z o.o. Ze względu na prawne działanie spółki z o.o. wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Z miejsca to eliminuje jakąkolwiek odpowiedzialność ze strony osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Osobistą odpowiedzialność za zobowiązania w spółce z o.o. ponoszą członkowie zarządu. Odpowiedzialność ta jednak w przypadku niemożliwości wywiązania się ze zobowiązań firmy może zostać całkowicie wyłączona przez ogłoszenie upadłości spółki. W takiej sytuacji wierzyciele mogą zaspokoić swoje wierzytelności tylko z majątku spółki.

Eliminacja opłat poprzez prowadzenie spółki

Prowadzenie działalności w postaci spółki z o.o., spółki komandytowej lub jakiegokolwiek połączenia tych spółek nie wymaga uiszczania opłat ZUS oraz innych ubezpieczeń społecznych. Ma to miejsce w przypadku kiedy przynajmniej 5% udziałów w spółce z o.o. należy do innego wspólnika. W praktyce osoba taka nie ma wpływu na sposób działania spółki a jej ewentualne korzyści w przypadku wypłaty dywidendy są minimalne.

Opodatkowanie dochodów spółki

W praktyce posiadanie spółki pozwala na zmniejszenie klina podatkowego dotyczącego zysków wypłacanych ze spółki z o.o. lub komandytowej.

Przedsiębiorca (zwłaszcza w branży IT) ma możliwość wypłacania ze spółki pieniędzy na podstawie umowy wynajmu. Przedmiotem wynajmu może być np. domena internetowa lub mieszkanie (np. podnajęte) spółce w celu prowadzenia jej działalności i zabezpieczenia lokum dla prezesa zarządu.

READ  Czy zbycie udziałów spółki podlega opodatkowaniu VAT?

Tego typu przychody opodatkowane są na poziomie 12,5%. Jest to zdecydowanie mniej niż w przypadku podatku PIT lub wypłaty dywidendy.

Dla porównania jeśli przedsiębiorca uzyskuje zysk netto 50 tys. zł rocznie oznacza to że będzie musiał on oddać w postaci podatku PIT (liniowy) 19%. 9,5 tys. zł. W identycznej sytuacji w przypadku opodatkowania podatkiem ryczałtowym wynosi to 6250 zł. Sama konstrukcja przynosi w tym przypadku 3250 zł różnicy.

W kontekście opodatkowania ZUS oszczędności wynoszą już 1316,97 * 12 = 15803,64

Przy zysku 50 tys zł rocznie przedsiębiorca uzyskuje już oszczędność w wysokości 19.053,64 zł rocznie.

Wielu początkujących przedsiębiorców wybiera tego typu rozwiązanie ponieważ pozwala w pierwszym okresie działalności zaoszczędzić pieniądze i akumulować potrzebny kapitał.

Kolejną korzyścią jest bardzo szeroka możliwość definiowania kosztów w spółce co pozwala na redukcję podatku CIT należnego w przypadku wykazywania zysków. Kosztem w przypadku spółki z o.o. jest wszystko co zostało zakupione przez spółkę.

Należny podatek może też zostać zmniejszony w sytuacji kiedy, kupujemy spółkę posiadającą starty za poprzednie lata obrotowe. Straty mogą być odpisane od podatku CIT przez okres 5 lat.

Cena usługi BRUTTO

Założenie spółki komandytowej:

 • przygotowanie umowy spółki,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących objęcia udziałów w spółce,
 • wypełnienie formularzy:
  • rejestracja KRS,
  • zmiana danych KRS,
  • dokument PCC3,
  • przygotowanie odpowiednich zgłoszeń,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.