Wskaźnik wartości księgowej na akcję

C/WK = Cena AkcjiWartość Księgowa / Liczba Akcji

Wartość księgowa = (Aktywa – Zobowiązania) – wskaźnik ten informuje nas w uproszczonej postaci ile płacimy za 1 złotówkę netto aktywów spółki. Jest to bardzo dobry wskaźnik ponieważ pozwala w łatwy sposób określić co kupujemy i za ilę. Dla przykładu jeśli kupujemy zgodnie ze wskaźnikiem 1 złotówkę netto za cenę poniżej 1 złotówki oznacza to, że aktywa są poniżej ich wartości i przez samą transakcję już zyskujemy. Wskaźnik ten sugeruje że cena jest niedowartościowana i kupujący zyska majątek na danej transakcji.

Cena Akcji – cena akcji to dana cena oferowana za jedną akcję lub udział i przypadający mu majątek w spółce.

Liczba Akcji – liczba akcji to całkowita liczba akcji lub udziałów danej spółki.

Wskaźnik ten oblicza się poprzez określenie jaki jest majątek spółke. Dokonujemy tego poprzez pomniejszenie wszystkich aktywów (jest to pozycja znajdująca się w bilansie spółki) o całkowitą wartość zobowiązań. Innymy słowy jest to pomniejszenie tego co spółk ma o to co spółka jest winna lub jeszcze inaczej to co spółka posiada minus długi. W ten sposób otrzymujemy wartość księgową spółki.W tym momencie dokonujemy podzielenia tej wartości poprzez ilość akcji/udziałów. Uzyskujemy w ten sposób wartosć księgową na akcję/udział. Tak jak widać to we wzorze pokazanym na wstępie jest to element znajdujący się w mianowniku naszego równania.

W liczniku naszego równania znajduje się cena akcji/udziału. Jest to w przypadku spółki giełdowej aktualna cena rynkowa lub cena udziału spółki jaka jest nam oferowana przez zbywającego.

Z zestawienia tych dwóch wartości powstaje wskaźnik ceny do wartości księgowej. Jak już wcześniej wspomnieliśmy wskaźnik ten pozwala bardzo szybko uzyskać odpowiedź na temat tego czy dana wycena jest korzystna dla kupującego czy nie. Wskaźnik ten jest istotny ponieważ pozwala on określić majątek przedsiębiorstwa nawet na wypadek jego upadłości. W momencie kiedy wszystkie długi spółki zostaną spłacone mamy możliwość uzyskania ostatecznych korzyści po zakończeniu działania spółki jeśli majątek zostanie podzielony pomiędzy wspólników. Jeśli kupiliśmy akcje/udziały poniżej ich wartości księgowej nadal zyskamy nawet jeśli spółka ogłosi bankructwo.

Jak szacować dany wskaźnik?

Ogólnie przyjmuje się jeśli wartość tego wskaźnika znajduje się poniżej 1 oznacza to że wycena jest niedoszacowana i mamy możliwość zarobienia na transakcji zakupu. Natomiast jeśli wartość tego wskaźnika przekracza 3 oznacza to dla nas że wartość spółki jest przeszacowana. Oczywiście wskaźnik ten nie może być tak interpretowany w każdym przypadku. Jeśli mamy sytuację gdzie przedmiotem transakcji jest spółka konsultingowa lub z branży IT ilość jej aktywów nie będzie tak duża ponieważ jest to biznes oparty o wiedzę i sieć kontrahentów. Tego typu przedsiębiorstwa mają tendencję do bardzo wysokich wskaźników Cena do Wartości księgowej. Identyczna sytuacja ma miejsce kiedy firma zajmuje się pośrednictwem – np. pośrednictwo pracy lub pośrednictwo handlowe. Bardzo dobrym przykładem jest firma Amazon, która ma bardzo wysoki wskaźnik cena do wartości księgowej ze względu na nieproporcjonalnie niską ilość aktywów posiadanych do prowadzenia biznesu oraz bardzo duże zadłużenie. Mimo to Amazon jest jednak wart bardzo dużo ze względu na możliwość generowania zysków w oparciu o swoją sieć handlową.

Przykład

Przyjmijmy że jesteśmy zainteresowani zakupem spółki ABC sp. z o.o.  i w tym celu aby wycenić całą transakcję mamy zamiar posłużyć się wskźnikiem cena do wartości księgowej. W tym celu uzyskujemy odpowiednie dane z bilansu za poprzedni rok obrotowy.

Suma aktywów spółki = 30 000 000  zł.

Suma długów spółki = 10 000 000 zł.

Ilość akcji/udziałów spółki = 1 000

Na podstawie tego co wcześniej powiedzieliśmy możemy określić jaka jest wartość księgowa spółki. Suma aktywów spółki – Suma długów spółki => 30 000 000 zł. – 10 000 000 zł. = 20 000 000 zł.

Wartość księgowa spółki = 20 000 000 zł.

Dalej idąc zgodnie z wzorem jaki zaprezentowaliśmy na samym początku możemy określić jaka część tego majątku przypada na jedną akcję/udział. W tym przypadku dokonujemy działania polegającego na podzieleniu Wartości księgowej spółki przez ilość akcji/udziałów.

Wartość księgowa spółki na akcję = Wartość księgowa SpółkiIlość akcji/udziałów=> 20 000 000 zł.1 000=> 20 000 zł.

Z naszego równania wynika że na jedną akcję/udział przypad majątek spółki wart 20 000 zł. Dzięki temu możemy rozpocząć szacowanie tego jak bardzo korzystna jest dla nas cena oferowana za zakup jednego udziału. Jeśli przyjmiemy, że cena oferowana nam za zakup jednego udziału jest mniejsza niż 20 000 zł. to jest to cena dla nas korzystna. Jeśli jest jednak większa to musimy poważnie się zastanowić czy wartość przedsiębiorstwa będzie rosła w odpowiednio szybkim tempie, aby transakcja zakupu okazała się dla nas opłacalna.
wartości księgowej na akcjęZ naszego równania wynika że na jedną akcję/udział przypad majątek spółki wart 20 000 zł. Dzięki temu możemy rozpocząć szacowanie tego jak bardzo korzystna jest dla nas cena oferowana za zakup jednego udziału. Jeśli przyjmiemy, że cena oferowana nam za zakup jednego udziału jest mniejsza niż 20 000 zł. to jest to cena dla nas korzystna. Jeśli jest jednak większa to musimy poważnie się zastanowić czy wartość przedsiębiorstwa będzie rosła w odpowiednio szybkim tempie, aby transakcja zakupu okazała się dla nas opłacalna.

W przypadku wskaźnika cena do wartości księgowej kluczowe staje się określenie wartości księgowej przedsiębiorstwa. Samo wyliczenie odpowiadającej kosztowi nabycia oraz pozostałym kosztom związanym z uzyskaniem aktywów mogą okazać się mylące. Jeśli poprzedni zarząd przedsiębiorstwa dokonał złej wyceny i zakupił aktywa po zbyt dużej cenie może się okazać że nie uda się ich sprzedać po cenie ustalonej zgodnie z informacjami znajdującymi się w księgowości.

Szacowanie wartości aktywów jest szczególnie trudne w momencie kiedy mamy dokonać wyceny wartości niematerialnych, intelektualnych lub produktów wysoko przetworzonych. W niektórych przypadkach o których wcześniej wspomnieliśmy wartość spółki kryje się w sieci kontrahentów oraz pozycji w internecie. Są to wartości które nie są ujęte w bilansie spółki a jednak przyczyniają się do generowania zysków dla przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *