odpowiedzialność majątkowa

sprzedazspolki.org - Spółka komandytowa, spółka z o.o.

Spółka z o.o. jako komplementariusz w spółce komandytowej

Konstrukcja prawna gdzie komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z o.o. umożliwia ograniczenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. W przypadku kiedy spółka komandytowa znajduje się w stanie niewypłacalności wspólnicy tej spółki podlegają odmiennej odpowiedzialności za zobowiązania. Komandytariusze Komandytariusze w spółce komandytowej ponoszą osobistą dpowiedzialność majątkową za zobowiązania tylko do Read More