Miesiąc: marzec 2019

Przedmiot działalności spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne Lista wspólników Przedmiot działalności Organy Spółki Zgromadzenie wspólników Zarząd spółki Rada nadzorcza Kapitał spółki Gospodarka spółki Podział zysku Rozwiązanie i likwidacja Przepisy końcowe Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z Read More

Lista wspólników w umowie spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne Lista wspólników Przedmiot działalności Organy Spółki Zgromadzenie wspólników Zarząd spółki Rada nadzorcza Kapitał spółki Gospodarka spółki Podział zysku Rozwiązanie i likwidacja Przepisy końcowe Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z Read More

Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne

Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) – wstęp Umowa spółki z o.o. – akt notarialny i przepisy ogólne Lista wspólników Przedmiot działalności Organy Spółki Zgromadzenie wspólników Zarząd spółki Rada nadzorcza Kapitał spółki Gospodarka spółki Podział zysku Rozwiązanie i likwidacja Przepisy końcowe Wzór umowy spółki z o.o. (spółki z Read More

Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Umowa spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest jednym z najważniejszych dokumentów jakie musi zostać przygotowany podczas zakładania spółki z o.o. W tym celu przygotowaliśmy dla was serię artykułów na ten temat w celu przedstawienia każdego z elementów, na które trzeba zwrócić uwagę podczas zakładania spółki z o.o. (spółki Read More

Jak założyć profil zaufany?

Podstawą do założenia profilu zaufanego jest posiadanie numeru PESEL. Dzięki profilowi zaufanemu zyskujemy dostęp do wielu usług dostępnych na portalach administracji rządowej. Należą do nich: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – obywate.gov.pl – tutaj można zajmować się wszystkimi sprawami obywatelskimi tak jak złożyć wniosek o dowód osobisty lub uzyskasz Read More

Bilans

Bilans spółki to dokument będący części sprawozdania finansowego spółki. Zawiera on zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany moment i po wartościach określonych w tym momencie. Zazwyczaj jest to koniec roku obrotowego. Bilans jako część sprawozdania finansowego spółki jest dokumentem, który spółka jest zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego zgodnie z Read More

Kapitał Rezerwowy

Kapitał rezerwowy jest typem kapitału nieobowiązkowego w spółce z o.o. Jego główne przeznaczenie to pokrycie strat spółki w przyszłych latach. Może on powstawać z celowych przepływów pieniężnych kiedy spółka przynosi zyski. Może się także pojawiać w wyniku aktualizacji wyceny aktywów przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji/udziałów własnych. W przypadku spółki z o.o. Read More

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to rodzaj kapitały jaki przedsiębiorca w celu zabezpieczenia swojej działalności gospodarczej. W przypadku niektórych form działalności gospodarczej konieczne jest uzupełniania kapitału zapasowego z zysków w celu uzyskania jego poziomu wymaganego przez ustawę. Tak ma miejsce w przypadku spółki akcyjnej. W przypadku kapitału zapasowego w spółce z o.o. istnieje Read More

Ad solemnitatem

Ad solemnitatem oznacza, że czynność musi zostać dokonana w określonej formie. Jeśli nie zostanie dopełniona forma czynności, taką czynność uważa się za nieważną. Przykładem może być konieczność zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Innymi przykładami konsekwencji mogą być: Ad eventum – oznacza, że czynność prawna zostanie zawarta skutecznie, Read More

Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna Interpretacja Podatkowa to dokument zawierający oficjalną interpretację problemu podatkowego. Oparta jest ona o przedstawiony stan faktyczny lub potencjalny stan dotyczący zdarzeń przyszłych. Indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca dla urzędu skarbowego, ale tylko w określonym zakresie. Omówimy to w tym artykule. W polskim prawie istnieją także interpretacje ogólne wydawane przez Read More