Czyste Spółki

Kupując gotową spółkę z o.o. należy się upewnić że spółka nie posiada na sobie zobowiązań podatkowych oraz w stosunku do kontrahentów. Istnieją przypadki kiedy samo zakupienie udziałów może powodować powstanie zobowiązań finansowych w stosunku do spółki lub urzędu skarbowego. Pomimo że tego typu sytuacje są rzadkie należy się zabezpieczyć. Zwłaszcza jeśli planujemy objąć stanowisko członka zarządu spółki. Członkowie zarządu oraz od pewnego czasu prokurenci ponoszą osobistą odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki.

Weryfikacja w podatkowa

Wszystkie spółki jakie znajdują się nas na sprzedaż są weryfikowane pod względem zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym. Sprawdzamy zarówno płatności wynikające z zobowiązań CIT jak i VAT. Dodatkowo jeśli firma zatrudniała wcześniej pracowników weryfikowane jest czy każdy z nich posiada opłacone składki ZUS oraz zdrowotne wynikające z poprzednich okresów umowy o pracę. Tutaj znajduje się artykuł na temat statusu prawnego umowy o pracę przy sprzedaży spółki.

Weryfikacja zobowiązań w stosunku do kontrahentów

Poza zobowiązaniami podatkowymi spółka może zaciągać także długi u kontrahentów. Mogą one występować w postaci pieniężnej lub zobowiązania do dostarczenia towaru lub usługi. Zobowiązania te są potencjalne oraz wymagalne. W tym celu należy zapoznać się z dokumentację spółki przekazaną przez zarząd podczas zakupu spółki. Dodatkowo podczas zakupu spółki dbamy o to żeby odebrać od zarządu oświadczenia dotyczące listy zobowiązań oraz tego, że nie zataili żadnych długów. Warto się też zastanowić podczas zakupu spółki nad rozszerzeniem rękojmi odpowiedzialności sprzedającego.

Czyste gotowe spółki na sprzedaż

Czyste spółki pozwalają zacząć działalność gospodarczą natychmiast po zakupie udziałów. Są zdecydowanie tańsze niż założenie nowej spółki lub kupno wcześniej przygotowanej ponieważ zazwyczaj nie posiadają na sobie żadnego majątku. Oczywiście są od tej zasady wyjątki. Jednak praktyka pokazuje, że jest to najszybszy i najtańszy sposób założenia działalności gospodarczej. Tego typu firma posiada bardzo często odpowiednią historię finansową i obroty pozwalające na uzyskanie pożyczek w banku.